Frimärksförrådet på Lilla Nygatan 6  

Från 1864 till 1904 låg det svenska postverkets frimärksförråd i vårt hus på Lilla Nygatan 6. Här arbetade förvaltaren tillsammans med kontrollanter och biträden med att kontrollräkna alla frimärkenbrevkort, frankokuvert, sparmärken med mera som trycktes på Bagges tryckeri på Skeppsbron 40. Personalen skulle även kontrollera kvalitén på trycket, färgerna och perforeringen. 

 

Det var säkert ett högt tempo då det kom beställningar eller rekvisitioner som det kallades från alla Sveriges postanstalterDen snabbt ökande efterfrågan på frimärken gjorde att förrådets personal hade fullt upp. Ibland fanns inte de önskade valörerna eftersom tryckeriet inte levererat och beställningarna fick plockas ihop med andra valörer. I och med att verksamheten växte behövde förrådet större lokaler. När Patentbyrån flyttade ut från huset 1890 flyttade frimärksförrådet in i rummen på plan två. Idag ligger museet bibliotek där. 

1904 flyttade frimärksförrådet till centralposthuset på Vasagatan. 

Frimärksförrådets tryckeri på Lilla Nygatan 6  

 

Frimärksarken trycktes på Bagges tryckeri på Skeppsbron 40 och transporterades sedan till Lilla Nygatan. Innan arken togs om hand av frimärksförrådets personal så skulle de perforerasAv säkerhetsskäl gjordes det i postverkets lokaler, under uppsyn av en intendent som arbetade på frimärksförrådet. I det rum på bottenvåningen som idag fungerar som museets garderob låg det som kallades för frimärksförrådets tryckeri. Där arbetade personal från Bagges tryckeri med att perforera frimärksarken i en tryckpressDet var en digelpress som ägdes av postverket och den var perforeringsverktygen monterade. Man kunde då perforera fem till sex kartor i taget och arbetet gick snabbare än om det gjordes med handkraft. Det var bra för det var ofta bråttom att få frimärkena klara. 

Välkommen på en tidsresa under 300 år

 

Har det kommit ett brev eller inte?

Vad är det som händer på bilden? Och vet du vad en smulgråt är?

Lyssna här

Stora maskiner och små frimärken

Det var mycket som fick plats i huset. Här låg också frimärkstryckeriet och Frimärksförrådet.

Persedelförrådet

Knappar, brevlådor och siffror i guld

Först på plats

Vem var det som var först på plats här i kvarteret Penelope? Lyssna på berättelsen.

När Linné fick skäll

Läs om en olydig postkund på 1700-talet

Synliga eller osynliga pantalonger

I “Svenskt Porträttgalleri ur Rikets Ämbetsverk” hittar man Maria Lundgren bland alla män. Vem var hon? Lyssna på berättelsen här.

Penelopes krogar

Ingen olåt må höras och ingen oskicklighet förövas. Läs om när Posten delade hus med fyra krogar.

Kvinnokamp

I mitten sitter Elin Rheborg. Hon var en av dem som ville förbättra kvinnornas usla arbetsvillkor.

Lyssna här.

En stackars änka eller en pirat?

En pirat i Postens hus? Eller var hon bara en fattig änka? Lyssna på berättelsen här.

Drömmar om ballongfärder

Här sitter polarforskaren Andrée i sitt kontor. Varför berättar vi om honom här? Lyssna på det här.

 

Museet gör entré

1906 var det dags för Postmuseum att flytta in på Lilla Nygatan 6. Hör mer om det här.

En gång fanns de överallt.

Dessa vackra huvuden har en gång suttit på en kakelugn i huset.