Postmuseum gör entré

Sakta men säkert har museet erövrat hela huset på Lilla Nygatan 6. Första gången tanken på ett museum nämns är i ett cirkulär från 1893. Man uppmanar postmästare att ta hand om föremål som kanske kan vara spännande för ett museum i framtiden. 1903, när det nya Centralposthuset på Vasagatan invigdes, hade man samtidigt det första allmänna Nordiska posttjänstemannamötet i det nya huset. Med på möte var en ung postexpeditör som hette Erik Lannge. Han skulle så småningom bli museets förste chef, men inte ännu.

Innan mötet 1903 hade Lannge varit i Oslo och Köpenhamn och där sett två spännande posthistoriska utställningar. Kanske skulle man kunna ha en sådan även här i det nya fina posthuset? Det blev så. Föremålen som hade samlats in efter 1893 och en del nyinförskaffade visades under 11 dagar och blev en succé. Nu fick Lannge i uppgift att utreda om den här utställningen skulle kunna visas permanent någonstans.

1906 öppnar museet på Lilla Nygatan 6 i sju rum två trappor upp, i ett hus som redan då var lite krångligt att bygga utställningar i. Lannge önskar att han kunde flytta väggarna. I den nya museet fanns en historisk avdelning, en frimärksavdelning och en avdelning som visade tidens postverksamhet. Väldigt passande var att Erik Lannge också var lärare i Postskolan som också låg i huset. När Lannge och hans kollegor ordnade samlingarna hade man “ städse haft för ögonen att gjuta lif i de döda föremålen, att göra dem till blad i en stor bok för nytta och nöje.”.

Han skriver också att “Museet skall ej vänta att människorna skola komma och söka plocka de kunskapens frukter (..), museet skall träda mot människorna och bjuda dem dessa frukter.”. Nu var det inte alltid så lätt för besökarna att få frukterna i början eftersom museet bara var öppet söndagar mellan ett och tre. Och runt om i resten av rummen pågick postverksamheten för fullt. Inte förrän efter andra världskriget hade museet tagit över hela huset.

Välkommen på en tidsresa under 300 år

 

Har det kommit ett brev eller inte?

Vad är det som händer på bilden? Och vet du vad en smulgråt är?

Lyssna här

Stora maskiner och små frimärken

Det var mycket som fick plats i huset. Här låg också frimärkstryckeriet och Frimärksförrådet.

Persedelförrådet

Knappar, brevlådor och siffror i guld

Först på plats

Vem var det som var först på plats här i kvarteret Penelope? Lyssna på berättelsen.

När Linné fick skäll

Läs om en olydig postkund på 1700-talet

Synliga eller osynliga pantalonger

I “Svenskt Porträttgalleri ur Rikets Ämbetsverk” hittar man Maria Lundgren bland alla män. Vem var hon? Lyssna på berättelsen här.

Penelopes krogar

Ingen olåt må höras och ingen oskicklighet förövas. Läs om när Posten delade hus med fyra krogar.

Kvinnokamp

I mitten sitter Elin Rheborg. Hon var en av dem som ville förbättra kvinnornas usla arbetsvillkor.

Lyssna här.

En stackars änka eller en pirat?

En pirat i Postens hus? Eller var hon bara en fattig änka? Lyssna på berättelsen här.

Drömmar om ballongfärder

Här sitter polarforskaren Andrée i sitt kontor. Varför berättar vi om honom här? Lyssna på det här.

 

Museet gör entré

1906 var det dags för Postmuseum att flytta in på Lilla Nygatan 6. Hör mer om det här.

En gång fanns de överallt.

Dessa vackra huvuden har en gång suttit på en kakelugn i huset.