När Linné fick skäll

Under tiden 1738-1741 arbetade Carl von Linné (1707-1778) som läkare i Gamla stan. Linné använde sig då av stadens enda postkontor, som låg på Lilla Nygatan 6. Han sände sina tjänstebrev som fribrev och behövde därför inte betala porto. Fribrevsrätt tilldelades institutioner som kunde sägas tjäna statens intressen. Dit hörde Vetenskapssocieteten i Uppsala som Linné var knuten till, Läkaresällskapet och senare Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm. Missbruk förekom dockInga privata hälsningar fick medfölja brev som skulle befordras som fribrev. 

 

Vid ett tillfälle fick Linné en anmärkning av överpostdirektör Leonhard Klinckowström (1685-1759)som även bodde på Lilla Nygatan 6eftersom huset rymde en bostad åt överpostdirektören. Linné hade nämligen skickat en hälsning i brevet till sin nära vän och läkarkollega Abraham Bäck (1713-1795). Bäck lyckades tala Klinckowström till rätta och Linné lovade att aldrig mer skicka privata hälsningar som fribrev. 

 

Brevmängden ökade kraftigt under frihetstiden på 1700-talet. Carl von Linné ägnade en stor del av sin arbetstid åt att korrespondera. Han underhöll viktiga kontakter över hela världen med hjälp av sin globala brevväxling. Han var för sin forskning i stora delar beroende av postgången. 

Välkommen på en tidsresa under 300 år

 

Har det kommit ett brev eller inte?

Vad är det som händer på bilden? Och vet du vad en smulgråt är?

Lyssna här

Stora maskiner och små frimärken

Det var mycket som fick plats i huset. Här låg också frimärkstryckeriet och Frimärksförrådet.

Persedelförrådet

Knappar, brevlådor och siffror i guld

Först på plats

Vem var det som var först på plats här i kvarteret Penelope? Lyssna på berättelsen.

När Linné fick skäll

Läs om en olydig postkund på 1700-talet

Synliga eller osynliga pantalonger

I “Svenskt Porträttgalleri ur Rikets Ämbetsverk” hittar man Maria Lundgren bland alla män. Vem var hon? Lyssna på berättelsen här.

Penelopes krogar

Ingen olåt må höras och ingen oskicklighet förövas. Läs om när Posten delade hus med fyra krogar.

Kvinnokamp

I mitten sitter Elin Rheborg. Hon var en av dem som ville förbättra kvinnornas usla arbetsvillkor.

Lyssna här.

En stackars änka eller en pirat?

En pirat i Postens hus? Eller var hon bara en fattig änka? Lyssna på berättelsen här.

Drömmar om ballongfärder

Här sitter polarforskaren Andrée i sitt kontor. Varför berättar vi om honom här? Lyssna på det här.

 

Museet gör entré

1906 var det dags för Postmuseum att flytta in på Lilla Nygatan 6. Hör mer om det här.

En gång fanns de överallt.

Dessa vackra huvuden har en gång suttit på en kakelugn i huset.