Frimärksförrådets tryckeri på Lilla Nygatan 6  

Från 1864 till 1904 låg det svenska postverkets frimärksförrådet i vårt hus på Lilla Nygatan 6. Frimärksarken trycktes på Bagges tryckeri på Skeppsbron 40 och transporterades till Lilla Nygatan. Innan de togs om hand av frimärksförrådets personal så skulle arken perforerasAv säkerhetsskäl gjordes det i postverkets lokaler, under uppsyn av en intendent från som arbetade på frimärksförrådet. I det rum på bottenvåningen som idag fungerar som museets garderob låg det som kallades för frimärksförrådets tryckeri. Där arbetade personal från Bagges tryckeri med att perforera frimärksarken i en tryckpressDet var en digelpress som ägdes av postverket och den var perforeringsverktygen monterade. Med kunde då perforera fem till sex kartor i taget och arbetet gick snabbare än om det gjordes med handkraft. Det var bra för det var ofta bråttom att få frimärkena till frimärksförrådet som skötte beställningar från alla landets postanstalter. 

Frimärksförrådet på Lilla Nygatan 6  

Från 1864 till 1904 låg det svenska postverkets frimärksförrådet i vårt hus på Lilla Nygatan 6. Här arbetade förvaltaren tillsammans med kontrollanter och biträden med att kontrollräkna alla frimärkenbrevkort, frankokuvert, sparmärken med mera som trycktes på Bagges tryckeri på Skeppsbron 40. Personalen skulle även kontrollera kvalitén på trycket, färgerna och perforeringen. 

 

Det var säkert ett högt tempo då det kom beställningar eller rekvisitioner som det kallades från alla Sveriges postanstalterDen snabbt ökande efterfrågan på frimärken gjorde att förrådets personal hade fullt upp. Ibland fanns inte de önskade valörerna eftersom tryckeriet inte levererat och beställningarna fick plockas ihop med andra valörer. I och med att verksamheten växte behövde förrådet större lokaler. När Patentbyrån flyttade ut från huset 1890 flyttade frimärksförrådet in i rummen på plan två. Idag ligger museet bibliotek där. 

1904 flyttade frimärksförrådet till centralposthuset på Vasagatan.