Postryttaren 2005

 

Förord – Foreword av GUNNAR NORDLINDER

 

Debatten kring in förandet av enhetsportot av EGON JONSSON
Debate on Introduction of Uniform Postage

 

Den svenska posten på 1850-talet av JAN BILLGREN
The Swedish Postal Service in the 1850’s

 

Sveriges postala relationer med utlandet under skillingbrevperioden av BERTIL I. LARSSON
Sweden’s Postal Relations with Foreign Countries during the Skilling Letter Period

 

Utländska förebilder för de första svenska frimärkena av ERIK HAMBERG
Foreign Inspiration for the First Swedish Stamps

 

Universalsnillet som blev frimärkspionjär av BJÖRN SYLWAN
The Un iversal Genius who became a Stamp Pioneer

 

Skilling banco – Sveriges första frimärken av ROBERT MATTSON
Skilling Banco – The First Swedish Stamps

 

Tryckningen av Sveriges första frimärken av MATS INGERS
Printing of the First Swedish Stamps

 

Pärlor i skilling banco-utgåvan av TOMAS BJÄRINGER & GUSTAF DOUGLAS
Aristocrats of Swedish Philately from the Skilling Banco Issue

 

Förfalskningar av Sveriges första frimärksserie av HELENA OBERMÛLLER WILÉN
Forgeries of Sweden’s First Stamp Series

 

Posten i svensk dagspress 1855-1856 av BJÖRN SYLWAN
Swedish Post in the Newspapers 1855-1856

 

Ett urval svenska frimärken under 150 år av ROBERT MATTSON
A Selection of Swedish Stamps over 150 years

 

Postmuseum – Post Museum
Postmusei Vänner – Friends of Post Museum
Postmusei Vänner under 2004 och 2005