Nord 18: Leriga vägar

Nord 18: Leriga vägar

Nils Johansson är i Delsbo på fotoresa. Det är i april, mitt i snösmältningen och vägarna är leriga. Det är tungt arbete för cyklande lantbrevbäraren Erik Bergman. Nils berättar:

“Två och en halv mil är brevbäringsturen. Det är ingen sträcka att förakta ens i normalt väglag. men när vägarna ser ut så här känns den dubbelt så lång.”

Foto: April 1956

Bilden på Digitalt Museum