Penelope grundförstärks

Penelope grundförstärks

Postmuseums fastighet Penelope har anor från 1600-talet och ägs sedan 1720 av posten /
PostNord. 2020 firades detta 300-årsjubileum med bl a en utställning om husets historia som
innehåller många spännande berättelser om verksamheter och människor med postalt fokus. Ända
sedan 1906 har Postmuseum legat i huset. Som så många fastigheter på nygatorna i Gamla
stan behöver nu hela kvarteret grundförstärkas. För att huset och museet ska få en stabil grund
och stå i ännu några århundraden kommer det vara stängt fr o m 1 april för att öppna igen under
hösten 2022 för publik verksamhet. Arbetet beräknas dock pågå även under hela 2023.

Postmuseum håller öppet till och med 31 mars 2022