Penelope grundförstärks

Penelope grundförstärks

Postmuseums fastighet Penelope har anor från 1600-talet och ägs sedan 1720 av Posten / PostNord. 2020 firades detta 300-årsjubileum med bl a en utställning om husets historia som innehåller många spännande berättelser om verksamheter och människor med postalt fokus. Ända sedan 1906 har Postmuseum legat i huset. Som så många fastigheter på Nygatorna i Gamla stan behöver nu hela kvarteret grundförstärkas. För att huset och museet ska få en stabil grund och stå på ännu några århundraden kommer det vara stängt fr o m 1 april 2022.

 

Grundförstärkningen äntligen igång – vi öppnar hösten 2024   

I slutet av sommaren 2023 kom så äntligen grundförstärkningen igång efter många års planering och tyvärr även fördröjning. Det har främst berott på materialbrist som uppstod p g a krisen i Ukraina. När man hittade en alternativ metod – jet-injektering fick projektgruppen ta fram nya underlag och söka om tillstånd. Så även om det är rätt stökigt här just nu är vi så glada att vi kan planera för en öppning hösten 2024. Till dess passar vi på att göra vår vision till verklighet med nyrenoverad entréhall, museishop och andra publika ytor. Och inte minst nya utställningar, både för de stora och små.