Vi har digitaliserat våra affischer.

Vi har digitaliserat våra affischer.

I våra samlingar finns nästan 2000 affischer. Under hösten 2022 och våren 2023 har vi digitaliserat dem. De äldsta är från 1930-talet. Du hittar en del av affischerna på DigitaltMuseum och så småningom kommer du hitta ännu fler. Under sommaren visar vi affischer på Facebook och Instagram så följ oss där!