37 På väg hem

37 På väg hem

Även på det här julkortet från 1953 är vi kvar ute på landsbygden.