34 Nygammal sotare

34 Nygammal sotare

Här är ett julkort från 1960 med sotarmotiv. Men kortet är ett nytryck och originalet är nog äldre.