32 Svart som sot

32 Svart som sot

Sotare är ett lite märkligt men inte alldeles ovanligt motiv på äldre julkort. Det beror på att de ofta är importerade från Tyskland och att sotaren där är en lyckosymbol. Här är en “knopargaj” från år 1904. Knopargaj betyder en kvinnlig sotare på sotarspråket.