16 “I blötsnön”

16 “I blötsnön”

I Lennart Heljes (1940-) julkort är det tomten som skogsväsen vi ser. Helje är från början reklamtecknare men har övergått till fritt målande. Många av hans akvareller har blivit julkort bland annat för UNICEF. Helje har även gjort förlagor till frimärken, utgåvan Vilda bär, 1977. Julkortet här, “I blötsnön”, är skickat 1981.