Utlån ur samlingarna

Postmuseum beviljar lån till nationella och internationella museer och undantagsvis andra institutioner och företag. Läns-, kommun- och regionmuseer kan efter särskild överenskommelse stå som garant för mindre institutioner och föreningar.

Hur ansöker du?

Senast sex månader före önskat lånedatum skickar du en skriftlig ansökan till Postmuseum. Din låneansökan ska innehålla följande uppgifter:

 

  • Namn på låntagande institution
  • Kontaktuppgifter till utställningsansvarig/handläggare
  • Utställningstitel och period för utställningen
  • Motivering till lånet
  • Faktureringsadress och organisationsnummer
  • Förteckning över önskade föremål, med inventarienummer om möjligt
  • Försäkringslösning

 

Skicka din ansökan till den här adressen:

Att. Museichefen
Postmuseum
Box 2002
103 111 Stockholm

 

Om du vill skicka ansökan via e-post, bifogar du din låneansökan som pdf och skickar till malin.valentin@postnord.com.

 

Vad händer sedan?

Lånemöte hålls regelbundet på museet och då tas inkomna låneförfrågningar upp. Lånemötet är rådgivande. Beslut fattas sedan av museichefen.

 

Postmuseum svarar sedan på din ansökan genom att skriftligen tala om ifall lånet har beviljats eller inte. Om ansökan har beviljats, så kontaktar en handläggare dig för att diskutera praktiska frågor.

När låneperioden är på väg att ta slut, tar museet kontakt med dig och kommer överens om återlämnande och återtransport.

Om du vill förlänga lånet, ska du skicka in ansökan om det senast tre månader innan slutdatum för låneperioden.

 

Vilka villkor gäller för utlån?

För att få låna föremål, måste du skriftligen förbinda dig att följa Postmuseums generella lånevillkor (pdf-format). I lånevillkoren kan du läsa mer om kostnader, försäkringsvillkor och hantering.

Ibland kan särskilda villkor gälla för lånet. I de fallen görs ett separat låneavtal mellan dig och Postmuseum.

 

Vad kostar det att låna?

Om du vill låna föremål, så är det du som står för alla kostnader i samband med lånet. Om du vill veta ungefär vad det kostar, så kan du läsa om det i museets generella lånevillkor som finns som pdf-fil i stycket här ovanför. Fakturan för kostnaderna får du efter att föremålen monterats i din utställning.

 

Frågor

Om du har frågor, kontakta Hanna Nydahl: hanna.nydahl@postnord.com eller 0730-797859

 

Postmuseum behandlar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (EU 2016:679, GDPR) samt Dataskyddslagen och övrig kompletterande nationell lagstiftning.