Fastigheten Penelope grundförstärks 2022-2024

Postmuseum och biblioteket stänger från och med 1 april 2022.

Vi kommer under grundförstärkningen att ha mycket begränsade möjligheter att svara på frågor om våra samlingar och hoppas på din förståelse för det.

 

Vi öppnar igen hösten 2024.

Föremål, foton och arkivdokument

Här finns till exempel diligenser, brevlådor, vykort, stämplar och affischer.

 

 

Postmuseum öppnade 1906 i Stockholm. Samlingarna innehöll från början hästdiligenser, slädar, en isbåt, brevlådor och uniformer. Målet med samlingen är att den ska berätta om människor och arbete på olika nivåer i Posten, under skilda epoker och från olika delar av landet.

Arkivet

Det finns närmare 18 000 föremål i Postmuseums samlingar och 100 000 foton i arkivet. I arkivet finns även andra dokument såsom konst, vykort och affischer. Samlingen växer hela tiden.

Digitalt museum

Arbetet med att lägga ut dem i den sökbara databasen Digitalt museum pågår hela tiden. I nuläget finns 14 400 föremål i databasen varav 8000 är fotograferade. 39 000 av arkivets foton är sökbara i databasen.

Utlån ur samlingarna

Postmuseum lånar ut föremål till museer, både inom Sverige och till andra länder runt om i världen. Läs mer om hur en utlåningsprocess går till.