Postryttaren 1975

 

Omslag – innehåll

 

Gabriel Wilskmans gradualavhandling i översättning av Erik Swartling och Nils Hansson med förord av Erik Swartling

 

De uteblivna kommunikationerna av Eugen Rismark

 

Postgirot 50 år av Harry Wicksell

 

Bort öfver hafvet – Om ångbåtspost av Anders Emmerfors

 

Experiment med skuggningar av Sven Åkerstedt

 

Färger i filatelin av Dag Ribbing

 

Postens Internationella Frimärksfilmer av Rune Nilo

 

Vildrosen, dikt av Gösta Elftman

 

Färgbilaga
Redogörelse för Postmuseum samt förteckning av gåvor under 1974
Redogörelse för Föreningen Postmusei Vänners verksamhet 1974 samt medlemmar