Tidigare utställningar i Postmuseum 1980

1980, januari – : Papperstillverkning.
1980, 25 januari – 17 februari: Jugoslaviens frimärken
1980, 20 februari – 13 april: Geologi på frimärken
1980, 28 mars – 1 juni: Post i norr
1980, 18 april – 23 juni: Frimärken ur Hans Lagerlöfs donationer
1980, 9 maj – . Postrodden över Ålands hav
1980, 11 juni – 14 september: Eesti Postmuseum
1980, 20 juni – : Kina-Formosas frimärken
1980, 1 juli – 14 september: Svenska frimärket 125 år
1980, 26 september – 9 november: Rymdfrimärken
1980, 26 september – 9 november: UFO – fantasi eller verklighet?
1980, 3 oktober – : Etiopiens frimärken
1980, 7 oktober – : Världspostdagen
1980, 28 november – 1981, 18 januari: Jul på Postmuseum
1980, 28 november – 1981, 18 januari: Ikoner
1980, 5 december – : USA:s frimärken

1981, 26 januari – 29 mars: Frimärken berättar
1981, 30 januari – 15 mars: Bilen – på frimärken och i Posten
1981, 10 april – 24 maj: Svensk lösen
1981, 10 april – 24 maj: Farliga brev
1981, 3 april – 3 maj: Uruguays frimärken
1981, 22 maj – 20 september: Detektiver på frimärken
1981, 21 juni – 6 september: SJ 125 år
1981, 1 juli – : Blommor på frimärken
1981, 18 september – 15 november: Så samlar vi
1981, 25 september – 22 november: Delaktig och jämlik?
1981, 7 – 27 oktober: Bulgariens frimärken
1981, 27 november – 17 januari: Julutställning
1981, 11 december – 31 januari: Postmuseum 75 år

1982, 22 januari – 14 februari: Vintersport på frimärken
1982, 11 februari – 12 april: Fjärran Österns filateli
1982, 19 februari – 28 mars: Skogen
1982, 2 april – 23 maj: Svenska frimärket 1885 – 1940
1982, 23 april – 31 maj: Scouting på frimärken
1982, 26 maj – 30 september: Religiös konst – än sen då?
1982, 1 oktober – 21 november: Schack i filatelin
1982, 8 oktober – 7 november: Filatelistiska termer
1982, 10 november – 15 mars: Nils Holgerssons resa i frimärksbild
1982, 3 december – 1983, 13 februari: Kyrklig konst på frimärken

1983, 25 februari – 15 maj: 200 år i luften
1983, 24 mars – 8 maj: Stockholms Filatelist-Förenings ungdomsavdelning 40 år
1983, 11 maj – 9 augusti: Heraldik på frimärken
1983, 27 maj – 11 september: Tryckerikonsten – på frimärken och i Posten
1983, 23 september – 20 november: SSPD visar posthistoria
1983, 3 – 6 november: FRIM-UNG 83
1983, 2 december – 1984, 4 mars: Musik för alla

1984, 16 mars – 15 maj: Frimärkshäften
1984, 25 maj – 9 september: Hembygdsfilateli
1984, 21 september – 25 november: Finlands frimärken
1984, 23 november – 1985, 31 mars: Postsparandet 100 år
1984, 7 december – 1985, 14 april: Fåglar och frimärken
(Museet stängt för ombyggnad. Utställningar arrangerades i lokaler på Mäster Samuelsgatan.)

1985, 26 april – 3 november: Ung 1985; Mailart
1985, 8 november – 1986, 20 februari: Föreningen Frimärkssamlaren 50 år
(Den 22 augusti återinvigdes museet i Gamla stan)
1985, 22 augusti – 23 november: Stockholm min hemstad

1986, 12 december – 1987, 8 mars: Samla motiv

1987, 10 – 12 april: Filateli kring esperanto
1987, 20 mars – 10 maj: Danmarks frimärken
1987, 22 maj – 23 augusti: Vykort under 100 år
1987, 22 maj – 23 augusti: Breven i tidningen Vi
1987, 11 september – 1988, 17 januari: Världens bästa Astrid
1987, 23 oktober – 1988: Osynligt blir synligt
1987, 11 november – 1988, 31 januari: Lyriska vinterbilder
1987, 27 november – 1988, 4 september: Fånge för fred (i posthistoriska basutställningen)

1988, 5 februari – 23 maj: Roligt med frimärken
1988, 1 mars – 17 november: Stockholmsvykort
1988, 10 juni – 11 september: Svenskar i världen
1988, 23 september – 1989, 8 januari: Svensk 1900-talskonst
1988, 25 november – 1989, 21 maj: Ett liv – ett yrke
1988, 29 november – 1989, 15 januari: Julkort genom tiderna
1988, 5 september – 1989, februari: Brev till Olof Palme (i posthistoriska basutställningen)

1989, 27 januari – 15 maj: Miljöhot – samling för naturen
1989, 17 februari – 12 november: Brevduvans historia
1989, 10 mars – 7 maj: Grönländska frimärken
1989, 2 juni – 29 oktober: Ska vi leka? Om barns lekar på frimärken
1989, 2 juni – 17 september: Ångbåtar i postens tjänst
1989, 19 augusti – 1 oktober: Fotografin 150 år på frimärken
1989, 6 oktober – 1990, 21 januari: Samlarvurm
1989, 7 november – 1990, 11 november: Frimärket – det lilla grafiska bladet
1989, 21 november – 1990, 4 mars: Med sabel och pistol
1989: En brevskrivare på 1700-talet: Carl-Michael Bellman (i posthistoriska basutställningen)