SKATTKAMMAREN -revolution och mani

Skolprogram åk 2-6:

Hur såg våra första svenska frimärken ut och varför kom de till? I Skattkammaren berättar vi om hur det lilla kvittots revolution i 1850-talets Sverige. Eleverna får höra historien om den världsberömda gula treskillingen, ett feltryck som upptäcktes av en fjortonårig pojke. Vi blickar också ut över världens tidiga frimärksländer, som ön Mauritius med sina sällsynta frimärken.  Vi avslutar med att titta på hur våra frimärken ser ut idag och vilken roll de spelar i vårt samhälle.

 

Anknytning till Lgr 11 historia, åk 4-6

”Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.”

Skolprogram åk 7-9 och gymnasiet

Den 1 juli 1855 öppnar sig en ny värld i Sverige, då inför Postverket frimärken. Skattkammaren är berättelsen om hur ett kvitto kunde revolutionera världen och samtidigt skapa en samlarhysteri. Här finns våra allra mest sällsynta och eftertraktade frimärken.  Vi samtalar om hur frimärkena kunde skapa en mani hos sina samlare och avslutar med att titta på hur våra frimärken ser ut idag.

 

 

Anknytning till Lgr 11 historia, åk 7-9

“Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgrupper och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden.”

“Vad olika historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel uppfinningar.”

 

 

“Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser och gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
  • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverka

 

 

Bokning

Åk 2-6, 7-9 & gymnasiet

Max 15 elever

Cirka 1 timme

 

Kontakta oss

för mer information och bokning

på museivisningar@postmuseum.se