Foto: Ulf Michal     Foto: Ulf Michal

HEJ!

Hur kommunicerar vi idag? Vi börjar med ett samtal där eleverna får associera till sin egen verklighet. De får sedan prova på olika former av kommunikation i en workshop – som att läsa ett brev, skriva ett brev, träna handstil, skriva spegelvänt eller lösa hemliga chiffer. De kan öva att kommunicera med hjälp av handalfabetet eller med hela kroppen. Vi avslutar med ett reflekterande samtal om elevernas upplevelser.

 

Ur kursplanen i svenska Lgr 11

”Undervisningen i svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sina kunskaper i och om det svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.”

 

Bokning

Årskurs: 27 & Särskolan.

Max 30 elever

Cirka en timme.
Avsätt gärna lite extra tid för er att stanna i utställningen efter visningen.

 

 

 

Kontakta oss för information eller bokning på museivisningar@postnord.se