emigrantbrev

HÄR OCH ”OVER THERE”

-emigrantbrev

År 1850 skickades 7 miljoner brev i Sverige. 50 år senare skickas 260 miljoner. Vi gör nerslag i posthistorien och berättar om en tid med stora samhällsförändringar. Ett skolprogram där vi undersöker några brev från början av 1900-talet skrivna av svenskar som emigrerat till USA. Vad berättar breven? Vad är ett brevs syfte? Hur fungerar de som historisk källa? Eleverna får i skolprogrammet tolka och förstå brev från människor som emigrerat från Sverige och försöka koppla det till egna erfarenheter av flykt eller flytt. De får studera ursprungskällor och använda sig av källkritiskmetod.

 

 

ANKNYTNING TILL LÄROPLANEN

 

Ur Lgr 11

  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser och gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  • söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Historia

  • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgrupper och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden
  • Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  • Vad olika historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.

 

Samhällskunskap

  • Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.

 

Svenska

  • Pröva källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  • Språkbruk genom tiderna

Bokning

 

Åk 7-9 och gymnasiet

Max 30 elever

Cirka 1 -1,5 timme

 

Kontakta oss

för mer information och bokning

på 010-436 44 38 eller

museivisningar@postmuseum.se