Postryttaren 2018

 

Förord av GUNNAR LITHÉN och THORSTEN SANDBERG

Danska Västindien – solsken, socker och slaveri av CHRISTER BRUNSTRÖM

Vykortsförlaget Sa-mar av GÖRAN HEIJTZ

Mina intensiva år som postkassör – ett utdött yrke av SNÖVIT JANSON

Fotbolls – VM 1958 av ARNE KARLSSON

En svensk i Mörkrets Hjärta av TOMAS KARLSSON

Johannes Rudbeck – inte bara postmuseichef av THORSTEN SANDBERG

Nydigitaliseringen av Postmuseums kartor av THORSTEN SANDBERG

Avvecklingen av frimärksproduktionen i Sverige av HÅKAN SÖDERBERG

Postmusei Vänner 2017 av GUNNAR LITHÉN

Postmusei Vänners resa till Finland 2017 av GUSTAF ANKARCRONA

Postmuseum 2017 av LOTTE EDSBRAND & MALIN VALENTIN