Postryttaren 2006

 

Förord – Foreword av GUNNAR NORDLINDER

 

Postmuseums chefer av JAN BILLGREN
Post Museum Directors

 

Frimärksdonationer till Postmuseum av ERIK HAMBERG
Stamp Donations to Post Museum

 

Fotografier ur Postmuseums bildarkiv av OLLE SYNNERHOLM
Photographs from the Picture Archives

 

Posthistoriska föremål berättar av BO ANDERSSON
Postal History Objects tell a Tale

 

Beklädnad i de posthistoriska samlingarna av MARIANNE LARSSON
Clothing in the Postal History Collections

 

Frimärksrariteter i Postmuseum av ROBERT MATTSON
Post Museum’ s Rare Stamps

 

Feltrycket 20/TRETIO och Postmuseum av BJÖRN SYLWAN
The Error 20/TRETIO and Post Museum

 

Postmuseums utställningar under 100 år av HEDVIG BRUZEUS
Postmuseums basutställningar: Filateli och frimärkets historia

Postmuseums basutställningar: Posthistoria av PERNILLA ÅSTRÖM

Barn- och ungdomsutställningar av ANNA-KARIN FUNK & VIVEKA NYBOM

Postmuseums tillfälliga utställningar av KARIN NYGREN & VESELA STRIDSBERB

100 years of Exhibitions at Post Museum

 

Det svarta lokalfrimärket 150 år av MATS INGERS
The Black Local Stamp 150 years

 

Postmuseum under 2004 och 2005

Postmusei Vänner 2004 och 2005