Postryttaren 2008

 

Förord – Foreword av GUNNAR NORDLINDER

 

Czeslaw Slania: Samlarikonen – Kollegan – Vännen av THORSTEN SANDBERG
Czeslaw Slania: Collectors’ Icon – Colleague – Friend

 

Världspostföreningen och frimärksfärgerna av JAN BILLGREN
The Universal Postal Union and Stamp Colours

 

Vykortshistoria och vykortssamlande av MIA FERNLUND
Picture Postcards – History and Collecting

 

Tidiga avstämplingar på ordinarie frimärken 1855-1911 av ROBERT MATTSON
Early Postmarks on Ordinary Stamps 1855-1911

 

Klassiska avarter hos Oscar II koppartryck av OLLE LYRINDER
Classical Varieties of Oscar II copperplate recess

 

Lördag- och söndagsutdelning av post på 1900-talet av LENNART LINDEN
Saturday and Sun day Mail Deliveries in the 20th Century

 

Svenskupptäckta mineral i filatelin av STEN-ANDERS SMEDS
Philatelic Minerals described from Sweden

 

Svenska filatelistiska tidskrifter startade 1920-1949 av TOMAS BJÄRINGER & ERIK HAMBERG
Swedish Philatelic Periodicals started 1920-1949

 

Postmuseum under 2007
Postmusei Vänner under 2007