Postryttaren 2007

 

Förord – Foreword av GUNNAR NORDLINDER

 

Märkliga nyförvärv till Postmuseum av ROBERT MATTSON OCH BJÖRN SYLWAN
Remarkable New Acquisitions at Post Museum

 

Post med luftskepp till Sverige och Finland 1919-1930 FREDRIK YDELL
Mail by Airship to Sweden and Finland 1919-1930

 

Carl von Linne som brevskrivare av HEDVIG BRUZEUS
Carl Linnaeus as Letter Writer

 

Kampen mot missbruket av fribrev av MAGNUS OLSSON
Fight against Abuse of Post-Free Letters

 

Heinrich Lichtenstein och den gula treskillingen av ROBERT MATTSON
Heinrich Lichtenstein and the Yellow Three Skilling Stamp

 

Tuvstarr med gravstickel. Samtal med Majvor Franzen av THORSTEN SANDBERG
Majvor Franzen – Stamp Engraver

 

Post@Faktum möter gymnasieskolan av LOTTE EDSBRAND
Post@Faktum meets the Upper Secondary School

 

Postmuseum under 2006
Postmusei Vänner under 2006