Tidigare utställningar i Postmuseum 1970

 

1970, 22 januari – 15 mars: Scouting

1970, 3 april – 3 maj: Lenin 100 år

1970, 6 maj – 7 september: 50 års frimärken

1970, 24 september –25 oktober: Musik på frimärken

1970, 9 oktober. Världspostens dag

1970, 24 oktober: FN 25 år

1970, 12 november – 6 december: Borås i Postmuseum

1970, 17 december – 1971, 7 mars: Vintersport på frimärken

1971, 12 mars – 25 april: Kvinnan på frimärken

1971, 15 april – 15 maj: Sparfrimärken

1971, 14 maj – 4 juli: Postförbindelser Tyskland – Sverige

1971, 16 juli 19 september: PROPHIL 71

1971, 9 oktober – 9 november: Världspostens dag

1971, 24 september – 31 oktober: Kartor på frimärken

1971, 10 december – 1972, 16 januari: Gammaldags jul

1971, 10 december – 1972, 16 januari: Dag Hammarsköld

1972, 21 januari – 27 februari: Arboga i Postmuseum

1972, 3 mars – 3 april: ALLTING 72, Islandssamlarna 10 år

1972, 21 april – 22 maj: Natur och miljö

1972, maj – augusti : Czeslaw Slanias gravyrer

1972, 2 juni – 2 juli: Ringtypsfrimärket 100 år

1972, 7 juli – 10 september: Einar Forseth – frimärkstecknare

1972, 22 september – 5 november: Prosa och poesi

1972, november: Gustaf VI Adolf 90 år

1972, november: Gustaf VI Adolf 90 år

1972, december – 1973, januari: Julkort

1972, 1 december – 1973, 14 januari: Nobelfrimärken

1973, 20 januari – slutet februari: Opera

1973, 2 februari – 4 mars: Trelleborg i Postmuseum

1973, 10 februari – mars: Svensk helikopterpost 25 år

1973, mars – juli: Frimärken från några öar i Karibiska havet

1973, mars – juli: Frimärken från några öar i Karibiska havet

1973, 18 maj – 9 september: Postiljonsdiligensen

1973, 28 september – 28 oktober: FILEX 73

1973, oktober – december: Australiens djur och natur på frimärken; Forntid på frimärken

1973, 16 november – 16 december: Österrikes frimärken

1973, november – december: Klassiska svenska brev

1973, 20 december – 1974, 20 januari: God Helg, jul- och nyårsfrimärken

1974, januari – april: Skidsport på frimärken

1974, 8 februari – 10 mars: Gruvmotiv på frimärken

1974, 22 mars – 21 april: Svensk militärpost

1974, maj – juni: Siams frimärken

1974, 17 maj – 16 juni: Gotland i Posten

1974, juni – oktober: USA:s frimärken

1974, juni – juli: Svenska flaggan på frimärken och brevmärken

1974, juni – oktober: Fallskärmar på frankotecken

1974, 20 juni – 1 september: Växter på frimärken

1974, 13 september – 20 oktober: Brev från 4 sekler

1974, oktober – november: Utländska vykort

1974, november – december: Svenska postkontor i Hamburg 1674 – 1869

1974, november – december: Nyårshälsningar mellan postverken

1974, 22 november – 1975, 12 januari: Kristen och profan jul

1975, 31 januari – 9 mars: Mode under 4000 år

1975, 17 februari – juni: Urval ur Hans Lagerlöfs Finlandssamling

1975, 18 mars – : Påskkort

1975, 20 mars – 20 april: Skara i Posten

1975, 8 april – : Gratulationskort

1975, 23 maj 29 juni: Kuvertets historia

1975, 5 juni – augusti: Blommor på frimärken

1975, 5 juni – augusti: Natur och miljö

1975, 4 juli – : Barn på vykort

1975, 4 juli – 7 september: Utvandraröden

1975, augusti – oktober: Folkdräkter på frimärken

1975, 19 september – 2 november: Ungdomsfilateli i DDR.

1975, 4 – 5 oktober: Järnvägsmännens frimärksutställning

1975, 18 – 26 oktober: Föreningen Frimärks-Samlaren 40 år

1975, 24 oktober – 1976, januari: Filmen 80 år

1975, december – : Fåglar på frimärken

1976, 22 januari – 14 februari: Jenny Lind

1976, 1 – 19 mars: Vinter-OS på frimärken

1976, 13 – 28 mars: Medicin på frimärken

1976, 26 mars – 21 juni: Portugals frimärken

1976, 2 april – : Påskkort

1976, 23 april – 30 maj: Stockholm i filatelin

1976, 24 april – maj: Vårromanser

1976, 4 juni – 5 september: I flaggans tecken

1976, 24 juni – 11 oktober: Postsparbanksaffischer

1976, 17 september – 17 oktober: FILEX 76; Stockolms Filatelist Förening 90 år

1976, 15 oktober – 6 december: FN-posten 25 år

1976, oktober – december: USA:s frimärken; Vykort från USA

1976, 13 november – 5 december: U-76, Riksutställning för ungdom

1976, 10 december – 1977, 24 januari: Nu är det jul igen

1976, 17 december – 1977, 16 januari: Postmusei Vänner 50 år

1977, 27 januari – 1 maj: Brevets väg

1977, 27 januari – 14 juni: Djur på frimärken

1977, 28 januari – 25 februari: Brasiliens frimärken

1977, 4 februari – 31 mars: Annorlunda filateli

1977, 25 februari – 10 juni: Australiens frimärken

1977, 25 mars – 24 april: MOTIV 77

1977, 2 maj – 9 december: Dans på frimärken

1977, 13 maj – 18 september: Flygpost

1977, 10 juni – 7 oktober: Folkrepubliken Kinas frimärken

1977, 10 juni – : Nordenfrimärken

1977, 7 oktober – 6 november: Frankrike på frimärken

1977, 7 oktober – 16 december: Canadas frimärken

1977, 2 december – 1978, 15 januari: ALLTING 77

1977, 9 december – 1978, 9 januari: Julförberedelser

1977, 16 december – : Japans frimärken

1978, 27 januari – 27 mars: Idrott på frimärken

1978, 28 januari – : Brasiliens frimärken

1978, 25 februari – : Australiens frimärken

1978, 10 mars – : Västafrikanska öar

1978, 28 april – 4 juni: Frimärkskonst

1978, 22 maj – : Postrodden

1978, 10 juni – : Folkrepubliken Kinas frimärken

1978, 16 juni – 17 september: Linné på frimärken

1978, 29 september – 26 november: Lantbrevbäringen 100 år

1978, 6 oktober – : Perus frimärken

1978, 7 november – : Canadas frimärken

1978, 8 december – 1979, 14 januari: Lek med frimärken

1978, december – 1979, 18 januari: Slöjden 100 år

1978, 16 december – : Japans frimärken

1979, 26 januari – : Nya Zeeland och Antarktis

1979, 26 januari – 18 mars: Teater på frimärken

1979, 16 mars – 1 maj: Östafrikas fåglar

1979, 16 mars – 1 maj: Östafrikas fåglar

1979, 30 maj – : Indien och indiska småstater

1979, 15 juni – 16 september: Ryskt sjöväsen

1979, 15 juni – 16 september: Fartyg och sjöpost

1979, 20 september – 25 november: Svarsmärket 50 år

1979, 28 september – 18 november: Svenska frimärksbytesföreningen 50 år

1979, 4 oktober – : Mexikos frimärken

1979, 15 oktober – : Jesu sällskap, 100 år i Sverige

1979, 30 november – 1980, 20 januari: Julevangeliet på frimärken

1979, 7 december – 1980, 9 mars: Folklig kultur