Tidigare utställningar i Postmuseum 1940

1940 Hans Lagerlöfs donationer 6 – 11 maj

1941 Birgitta-utställning 8 – 31 oktober

1942 De roliga sparbössorna 12 – 20 december

1943 Frimärket – från barnaår till silverhår 19 – 28 februari

1944 Frimärksutställning 3 – 12 mars

1946 Posten på post för Sverige februari – 10 mars

1946 Musikminnen 23 mars – 22 april

1948 Louis Sparres utställning i Postmuseum av ett trettiotal konstverk 9 – 21 mars

1948 Utställning för ungdom 26 maj – 16 augusti

1948 Frimärken från de baltiska länderna 17 juni – 15 september

1948 Lagerlöfs donationer Bolivia och Holland november – december

1949 Sportfrimärken sommaren

1949 Ibero-Amerikansk Frimärksexpo 30 september – 16 oktober