Poststationskort 1910 -1964

I poststationskorten hittar du uppgifter om personal, omsättning och diverse annan information.

Korten är alfabetiskt ordnade efter poststationernas namn och omfattar perdioden 1910-1964.

 

Orginalhandlingarna finns hos Riksarkivet. Detta är digitaliserad mikrofilm.