Postryttaren 2009

 

Förord – Foreword av GUNNAR NORDLINDER

 

Sven Hedins resor och korrespondens av JAN BILLGREN
Sven Hedin’s Journeys and Correspondence

 

Selma Lagerlöf och alla dessa brev av HEDVIG BRUZAEUS
Selma Lagerlof and all these letters

 

Svensk-danska postvägar under 1600-talet av BO ANDERSSON
Swedish-D anish Postal Routes during the 17th Century

 

Post med förhinder mellan Sverige och Danmark av MAGNUS OLSSON
Interruptions to the Postal Service between Sweden and Denmark

 

Tidiga avstämplingar på ordinarie frimärken 1910-1932 av ROBERT MATTSON
Early Postmarks on Ordinary Stamps 1910-1932

 

Frimärksmusik. Några gamla nothäften och tidigt frimärkssamlande av BJÖRN SYLVAN
Stamp Music. Some Old Sheet Music and Early Stamp Collecting

 

Tidiga postflygningar mellan Sverige och USA av FREDRIK YDELL
Early Mail Flights between Sweden and USA

 

En postfotografs hågkomster. Del 2 av YNGVE HELLSTRÖM
Reminiscences of a Post Office Photographer. Part 2

 

Postmuseum under 2008

Postmusei Vänner under 2008