Postlägenheter till utlandet (PLU) 1940 – 1945

Efter Tysklands ockupation av Danmark och Norge i april 1940 var Sverige i stort sett inringat. Sveriges postförbindelser med utlandet blev naturligvits därför starkt påverkade. Vilka förbindelser som var tillgängliga vid olika tidpunkter varierade naturligtvis med krigsläget.

 

Den 1 januari 1940 började Generalpoststyrelsen att utge Postlägenheter till utlandet. Dessa var till en början endast avsedda för tjänstebruk men kunde så småningom även fås som abonnemang. Priset för fjärde kvartalet 1945 var 50 öre. Dessa cirkulär är en guldgruva för alla som är intresserade av posthistoria under det andra värlskriget. Här finns uppgifter om rutter, portosatser, portotillägg, flygporto, paket, dirigering, tidtabeller etc.

 

Eftersom originalen i Postmuseums bibliotek är sköra har föreningen SSPD år 2011 låtit scanna alla cirkulär. Detta har varit möjligt tack vare ekonomiskt stöd av två medlemmar. Här hittar du PLU i pdf-format.

PLU 1940 – 1945

Här kan du läsa PLU 1940 -1945 som pdf.