Personaluppgifter för poststationer 1861 -1917

I de här volymerna hittar du uppgifter om personal och diverse annan information om poststationer.

I volymerna är poststationerna alfabetiskt ordnade.

 

Orginalhandlingarna finns hos Riksarkivet. Detta är digitaliserad mikrofilm.