Postryttaren 2023

Länkar till fulltext publiceras strax innan sommaren 2025

Förord av Göran Heijtz och Jonas Reiner

Våra äldsta posttaxor – och vad de berättar, utöver portot, om inrättandet av postkontor och kontorsvägar under det svenska Postverkets första 100 år av Giselher Naglitsch

Tryckta men ej utgivna av Christer Brunström

De äldsta svenska vykorten och deras föregångare av Göran Heijtz

Ett brev skickat 1801 från Kanton, Kina, med ett fartyg tillhörande Svenska Ostindiska Compagniet av Wayne Donalson

Stockholms stadshus 100 år av Göran Heijtz

Terminalstämplat, handstämplat, ostämplat – Postgångna frimärkta brev under 2021-2022 av Lars Kenneth Dahlqvist

Postmuseum under 2022 av Malin Valentin

Föreningen Postmusei Vänner under 2022 av Jonas Reiner