Syd 9: Ruben Carlsson

Syd 9: Ruben Carlsson

Cyklande lantbrevbäraren Ruben Carlsson från Täby 1 fotograferad en septemberdag 1962.

Foto. 12.09.1962

Bilden på Digitalt Museum