Syd 7: Brevlådetömning

Syd 7: Brevlådetömning

Ruben Carlsson, cyklande lantbrevbärare, tömmer brevlådor på sin tur genom Täby.

Foto: 12.09.62

Bilden på Digitalt Museum