Syd 38: Stina Johansson

Syd 38: Stina Johansson

Dagen efter Nils Johansson cyklat med lantbrevbärare Sven Eriksson på linjen Västra Lagnö – Östra Lagnö åker han med bilande lantbrevbäraren Stina Johansson på själva Ljusterö.

Foto: 07.06.1963

Bilden på Digitalt Museum