Syd 35: Över Klintsundet

Syd 35: Över Klintsundet

Nils Johansson följer med cyklande lantbrevbärare Sven Eriksson. Han berättar:

“Över Klintsundet tar lantbrevbäraren sig med roddbåt. Den var gisten och tog in vatten, men över kom vi.”

Foto: 06.06.1963

Bilden på Digitalt Museum