Resa 22: Långt ner eller högt upp

Resa 22: Långt ner eller högt upp

Nils Johansson följer med brevbärare Tambuccio i Venedig. Nils förundras över att det oftast saknas brevinkast på dörrarna och om de finns sitter de väldigt högt upp.

Foto: 23.05.1958

Bilden på Digitalt Museum