Nord 1: Arjeplogs postexpedition 1952

Nord 1: Arjeplogs postexpedition 1952

I april 1952 kliver Nils Johansson av postverkets diligens i Arjeplog. Han tillbringar en natt i Arjeplog och passar på att besöka postexpeditionen där  innan har reser vidare.

Foto: April 1952

Bilden på Digitalt Museum.