Nord 7: Tjieggelvas

Nord 7: Tjieggelvas

Lantbrevbärare Per Andersson gör i ordning skidorna vid sjön Tjieggelvas.

Foto: April 1952

Bilden på Digitalt Museum.