Nord 3: Mattson på linjen Arjeplog – Jäckvik

Nord 3: Mattson på linjen Arjeplog – Jäckvik

Postdiligensförare Mattson fångar upp en postsäck som hängts ut vid vägen på linjen Arjeplog – Jäckvik. Vår fotograf Nils Johansson hoppar av postdiligensen i Lövnäs och tar sig därifrån vidare med hästsläde till Västerfjäll.

Foto: April 1952

Bilden på Digitalt Museum.