Nord 21: På cykel i Delsbo

Nord 21: På cykel i Delsbo

Lantbrevbärare Erik Bergman sladdar genom kurvan. Det är april, snön smälter och vägarna är leriga. Då är det tungt att vara cyklande lantbrevbärare.

Foto: April 1956

Bilden på Digitalt Museum