Nord 13: Med hund och getter

Nord 13: Med hund och getter

Nils Johansson åker snövessla med lantbrevbärare Oskar Johansson på linjen Långudden – Vuonatjviken. Nils berättar:

“Vi hade fullt lass. Post, hö, bensindunkar, skidor mm, och så hade vi två små killingar i en låda som Johanssons hund troget vaktade.”

Foto: April 1956

Bilden på Digitalt Museum