Brevlåda 4 Hål i väggen

Brevlåda 4 Hål i väggen

Den 12 april 1855 skickades ett cirkulär till alla postförvaltare att brevlådan lämpligast skulle placeras som ett hål i en vägg, dörr eller fönster, och att ett uppsamlingsrum för breven skulle finnas där innanför. Postförvaltarna uppmanades att lokalt anskaffa “tjenlig låda”, eller “annan deremot svarande inrättning”. Den här är en av de allra första från 1855. 

Bilden på DigitaltMuseum