Brevlåda 21 Korsband

Brevlåda 21 Korsband

Om spårvagnsbrevlådorna är de minsta i vår samling så är korsbandsbrevlådorna de största, även om just den här inte är så stor. Till korsband räknas till exempel vissa varuprover, affärshandlingar och trycksaker. Korsband hade särskilda porton. Den här brevlådan användes mellan 1900 och 1920.

Bilden på DigitaltMuseum