Brevlåda 2 Eller kanske denna är den första?

Brevlåda 2 Eller kanske denna är den första?

Det här är också en ångbåtsbrevlåda från 1835. Man kunde beställa brevlådor i bleckplåt från Postverkets persedelförråd. 1835 tillverkades bara sex stycken. Vi har ingen sådan brevlåda i våra samlingar. Den här är av trä. Kanske hade befälhavaren inte hunnit beställa en i plåt när bestämmelsen om brevlådor på ångfartyg började gälla? Brevlådorna var låsta. Nyckeln fanns på postkontoret. Fartygets befälhavare tog med lådan till postkontoret och skulle vara med när lådan öppnades där.

Bilden på DigitaltMuseum