55 Sankta Lucia

55 Sankta Lucia

Lucianatten var förr en natt fylld med övernaturliga krafter, en farlig natt. Den sammanföll med vintersolståndet. Det moderna luciafirandet blev mer spritt efter att Stockholms Dagblad ordnade en luciatävling och arrangerade ett luciatåg i Stockholm. Det här julkortet från 1976 är tecknat av konstnären Kaj Bergman (1913-2002).