48 Mamma Maria

48 Mamma Maria

Julkorten följer sin tids formspråk. Det här julkortet med den blonda mamman med barnet är från jul 1946.