47 Madonnan och barnet

47 Madonnan och barnet

Trots att julen är en så viktig kyrklig högtid är de religiösa motiven ändå i minoritet. Änglarna har en särställning men det finns betydligt fler tomtar än Jesusbarn även bland de äldre motiven. Här är ett julkort från julen 1900. Formspråket är mycket tidstypisk jugend. Maria och barnet står omgivna av dekorativa madonnaliljor.