45 Små änglar

45 Små änglar

Tidigt i julkortens historia är änglarna oftast unga kvinnor med stora vingar. Senare förvandlas de till barn med små vingar. Här är ett julkort skickat julen 1949. Det är konstnären Evalisa Agathon (1921-2008) som står bakom det.