44 Stora änglar

44 Stora änglar

De tidiga julkortens änglar är oftast stora. Det är unga kvinnor med ståtliga vingar som på det här kortet skickat julen 1905. Just detta motiv finns på flera kort  i vår samling. Kanske var det ovanligt populärt?