41 Svartvitt

41 Svartvitt

Vinterlandskapen fortsätter att var omtyckta julkortsmotiv. Här ett landskap från 1953.