36 När juldagsmorgon glimmar

36 När juldagsmorgon glimmar

Det är två psalmer som brukar börja julottan; Var hälsad sköna morgonstund eller När juldagsmorgon glimmar. När det här julkortet skickades 1940 var det Var hälsad som var den vanligaste inledningen.